Onze projecten

rotonde delflandplein_100x100px

Reconstructie Delflandplein in Delft

Ten zuidwesten van het centrum van Delft ligt het Delflandplein. Het Delflandplein is een druk kruispunt in de hoofdinfrastructuur van de gemeente Delft. De Papsouwselaan, Martinus Nijhofflaan, de Voorhofdreef en de secundaire Minervaweg komen op dit kruispunt bij elkaar. Op de hoofdinfrastructuur ligt tevens een trambaan en rijden lijnbussen. meer>>