In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Lelystad besloten de huidige drie scholengemeenschappen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) samen te voegen in één onderwijscampus, genaamd SVOL de Rietlanden.

De clustering van de drie scholen op één plek leidt volgens de gemeente tot een breder aanbod van vakken, meer onderwijs op maat en een betere doorstroming naar vervolgonderwijs en (de regionale) arbeidsmarkt. De gemeente Lelystad, de scholen en het ontwerpteam hebben de ambitie de campus dusdanig vorm te geven dat het zich als eenheid presenteert en organiseert maar ook gescheiden van elkaar kan functioneren. 

De campus is voorzien van zonnepanelen, regenwater wordt hergebruikt voor spoeling toiletten en afvalwater wordt door een helofytenfilter gezuiverd. Auto's en fietsers worden volledig van elkaar gescheiden. De gemeente heeft toegezegt een nieuwe en veilige oversteekplaats te realiseren tussen de Landstrekenwijk/Warande en de campus. Dat gebeurt door een tunnel of een brug. Het ontwerp voor de schooltuin is geïnspireerd op de organische structuren en natuurwaarde van de Oostvaardersplassen. 

Civilink heeft het bestaand landschappelijk ontwerp verder technisch uitgewerkt tot definitief ontwerp en bestek en deze aanbesteed. In de uitvoeringsfase verzorgt Civilink dagelijks toezicht en directievoering op de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is dat de campus in augustus 2021 voor het eerst haar deuren opent voor de leerlingen. 

SVOL de Rietlanden 1 460x204px