Het gemaal met een nat en droog deel ontvangt het afvalwater van het dorp Nes aan de Amstel en het buitengebied. De betonkelder heeft een inhoud van 200 m3. In 2019 zijn de installaties ingebouwd, zijn de aan- en afvoerleidingen overgezet naar het nieuwe gemaal en is het oude gemaal gesloopt.

De uitdagingen in dit project waren de slecht draagkrachtige veenbodem, de uitvoering en bemaling (de vloer van het nieuwe gemaal ligt ruim vijf meter onder maaiveld) en een krappe bouwlocatie midden in het dorp.

De taken van onze toezichthouder omvatten:

  • Deelname aan het ontwerpteam en beoordelen van ontwerpstukken;
  • Toetsen werkplannen, tekeningen en buigstaten;
  • Uitvoeren kwaliteitscontroles;
  • Uitvoeren in-situ keuringen (wapening, beton en dergelijke);
  • Bijhouden bestekadministratie, termijnen en afwijkingen;
  • Aanspreekpunt voor de omgeving;
  • Bewaken BLVC-aspecten;
  • Bewaken EMVI-beloften.

rioolgemaal nes ad amstel 460x345px

De kelderwanden zijn boven maaiveld gestort en ter plaatse afgezonken waarna het ondergronds is afgebouwd. Het gemaal is grotendeels weggewerkt onder de grond en heeft minimale impact voor de omgeving.