Onder de naam 'Hart van Zwanenburg' investeert de gemeente in het dorpshart van Zwanenburg. Eind 2018 is gestart met de bouw van het nieuwe dorpshuis en hiernaast komt het dorpsplein.

Voor het gebied rond de Dennenlaan, tussen de Zwanenburgerdijk en de Nolenslaan - Iepenlaan, is één ruimtelijk programma gemaakt. Met de extra gelden uit het Convenant Omgevingskwaliteit is er ruimte voor betere sociaal-culturele voorzieningen, zoals een groter en beter uitgerust nieuw dorpshuis. De verwachting is dat het nieuwe dorpshuis eind 2019 klaar is en begin 2020 in gebruik wordt genomen. Supermakt Lidl komt in een nieuw en groter pand. Het nieuwe dorpsplein komt op de plek van de huidige Lidl.

Het centrum van Zwanenburg gaat in de toekomst echt als dorpshart dienst doen. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede. Bij de plannen zijn de bewoners en ondernemers van Zwanenburg nauw betrokken. De gehele aanpassing van het dorpsplein is naar verwachting gereed in november 2021.