Op het Zeeburgereiland wordt de nieuwe wijk Sluisbuurt ontwikkeld. Daarvoor wordt de capaciteit van bestaande ontsluitingswegen uitgebreid en wordt het deel Zuiderzeeweg over het gedeelte Schellingwouderbrug en het kruispunt Zuiderzeeweg-IJburglaan verkeersveilig ingericht.De Zuiderzeeweg biedt op deze wijze toegang tot de Sluisbuurt en de Sportheldenbuurt.

Om de doorstroming van het verkeer op de Zuiderzeeweg te waarborgen is gekozen voor de aanleg van zogenaamde voorrangspleinen. Een voorrangsplein is een oplossing voor een kruispunt van verkeer waarbij het doorgaande verkeer voorrang heeft. Het is vormgegeven als een langgerekte rotonde. Door een slinger in de weg wordt de snelheid van het doorgaande verkeer geminderd wat bijdraagt aan de veiligheid. Zo kruis je als automobilist bijvoorbeeld eerst voetgangers en fietsers en pas daarna autoverkeer dat in- en uitvoegt op de rijbaan.

Met de herinrichting van de Zuiderzeeweg wordt het beeld en de sfeer van een groene stadsweg gerealiseerd. Dit betekent dat er veel bomen worden geplant en groen met bloemenmengsel naast de nieuwe wegen, fiets- en voetpaden.

De uitvoering van de herinrichting van de Zuiderzeeweg start in 2020. Aan het eind van het jaar moeten de nieuwe rijbanen voor het autoverkeer gerealiseerd zijn. In deze  periode tot het einde van 2020 wordt het autoverkeer via een tijdelijke weg langs het bouwterrein geleid. De fietsers en voetgangers worden in deze periode door de Mary van der Sluisstraat geleid.

Vanaf begin 2021 tot het einde van het project worden de naastgelegen fiets- en voetpaden en aansluiting op de Sluisbuurt aangelegd. Ook worden de eerste bomen geplant, gras en bloemenmengsels ingezaaid. Het autoverkeer rijdt in deze periode via de vernieuwde Zuiderzeeweg. Fietsers en voetgangers maken in deze periode gebruik van de fiets- en voetpaden langs één kant van de Zuiderzeeweg.

 Impressie nieuwe situatie tussen voorrangspleinen
voorrangspleinen zuiderzeeweg Amsterdam 460x346px