Beukenhorst-West was enkele tientallen jaren geleden een florerend kantorenpark. Onder de naam Hyde Park verandert de verouderde en grotendeels leegstaande kantorenlocatie naar een modern, stedelijk woon-werkgebied met 3.800 woningen, cafés met terrassen, restaurants, een supermarkt, kapper, wellness faciliteiten, winkels en een medisch centrum. Buurtbewoners, toekomstige bewoners en anderen konden meedenken over het voorlopig ontwerp openbare ruimte. Straten en pleinen worden aantrekkelijk ingericht, zodat het goed aansluit bij de kwaliteit van de architectuur van de nieuwe woongebouwen. 

hyde park 460x267px

Hyde Park krijgt een groene uitstraling en elke dwarsstraat krijgt een eigen sfeer. Door bomen en planten in diverse kleuren en samenstellingen verschillen de straten duidelijk van elkaar. Vanaf het station komt er een veilige en aangename route naar het centrum van Hoofddorp. Hierdoor wordt het hele gebied levendiger en veiliger, een fijn gebied om te wonen en werken.

In de gehele wijk is de auto te gast, met uitzondering van de hoofdontsluiting (Planetenweg/Saturnusstraat). In de andere straten is minder ruimte voor auto’s. In de Planetenweg en Saturnusstraat komen parkeervakken langs het trottoir en om de twee parkeervakken komt een linde. Op verschillende plekken komen laad-en-losplekken en fietsnietjes. Aan de Planetenweg komt een bushalte.

Om dit te realiseren vindt binnen het plangebied gefaseerde onder- en bovengrondse herstructurering van de openbare ruimte plaats. Civilink heeft op basis van het stedenbouwkundig plan het matenplan, faseringsplan en Voorlopig Ontwerp, inclusief kostenramingen opgesteld. Hiervoor hebben we een integraal ontwerp gemaakt voor bestaande en nieuwe infrastructuur kabels en leiding (waaronder WKO-net), gescheiden rioolstelsel, onder- en bovengrondse parkeergarages, kademuren en een kwalitatief hoogwaardige maaiveldinrichting. Voor een klimaatbestendige inrichting hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd en de conclusies (extra waterafvoermogelijkheden en vergroening) zijn in het ontwerp verwerkt. Bij het ontwerp is rekening gehouden dat alle infrastructuur zowel in de eindfase als in alle tussenfasen functioneert.

Voor de afstemming met de omgeving hebben we een omgevingsmanager ingezet die in nauw contact staat met alle belanghebbenden en de communicatie met de omgeving verzorgt.   

De eerste werkzaamheden zijn in uitvoering en Civilink verzorgt hiervoor de begeleiding van de uitvoering. De transformatie van de nieuwe stadswijk wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de verwachting is dat de bouw in 2025 afgerond is.

hyde park 460x266px