In de oude situatie was sprake van conflicterende functies en voorzieningen, waaraan de Ceintuurbaan ruimte biedt. Vooral de verkeersfunctie is van grote invloed op diverse andere functies en de leefbaarheid in de omgeving. Door een ingrijpende herinrichting met een betere fysieke inpassing en geoptimaliseerde weginrichting zijn de doelstellingen voor het project bereikt. De verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid zijn verbeterd, onder andere door de aanleg van een tweetal rotondes, het parkeren is beter gereguleerd, de geluidshinder is gereduceerd en de groenstructuur is versterkt. Over het gehele tracĂ© is een vrijliggend fietspad in beton aangelegd, waarbij de band is meegestort.

Door de onduidelijkheid die er vooraf was over een aantal ondergrondse voorzieningen, is door de gemeente in het bestek opgenomen, dat de definitieve maatvoering in het werk door de directie zou worden vastgesteld. Zo zijn de parkeerplaatsen voor minder-validen in overleg met de bewoners tijdens de uitvoering ingepast. De ligging van het betonnen fietspad is door het uitzetten in het werk aangepast op de aanwezige brandkranen.

Civilink heeft de directievoering en het toezicht verzorgd. Door zorgvuldig aandacht te besteden aan de bewoners en bedrijven langs de weg, te zorgen voor goede omleidingen en communicatie is het werk in drie fases naar tevredenheid van de omgeving en gemeente gerealiseerd.