Amsterdam groeit en blijft groeien. De stad is in ontwikkeling en daarbij wordt de openbare ruimte steeds intensiever gebruikt. De afgelopen jaren is de openbare ruimte en infrastructuur in Amsterdam teveel verwaarloosd. Het Amsterdamse college van B en W reserveert in totaal € 289 miljoen voor stadsbehoud en het noodzakelijke onderhoud van de kades, bruggen, wegen, straatmeubilair en groen in de openbare ruimte. Het wegwerken van de achterstanden gaat jaren duren, daarom wordt er jaarlijks nog eens € 15 miljoen uitgetrokken vanaf 2023.

Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van gemeente Amsterdam (Ruimte en Economie) werkt aan bereikbaarheid, veiligheid, inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte. Sinds 2019 voorziet Civilink de gemeente van ‘technische’ ondersteuning in zowel de voorbereiding als uitvoeringsbegeleiding bij aanpassing en uitbreiding infrastructuur. Hiermee wordt het achterstallig onderhoud aan diverse wegen aangepakt. De opdracht betreft groot onderhoud, reconstructiewerken, herinrichting maaiveld, bouw- en woonrijp maken, wenstracés kabels & leidingen en bodemsanering.

Onderstaand een greep van de uitgevoerde projecten (2019 - heden):

 • Groot Onderhoud Volendammerweg;
 • Groot Onderhoud Liergouw;
 • Groot onderhoud Zunderdorp;
 • Groot onderhoud Stellingweg-Dierenriem;
 • Groot onderhoud Beemsterstraat;
 • Groot onderhoud Marjoleinstraat;
 • Groot onderhoud Statenjachtstraat;
 • Groot onderhoud Bloemenwijk fase 1 tot en met 4;
 • Groot onderhoud Krasseurstraat;
 • Groot onderhoud Heggerankweg;
 • Groot onderhoud Gutserstraat;
 • Groot onderhoud Kotteraarstraat;
 • Groot onderhoud Bakkumstraat;
 • Groot onderhoud Molenaarsweg-Oostzanerdijk;
 • Groot onderhoud fietspad Nieuwe Purmerweg;
 • Groot onderhoud Scheepsbouwweg;
 • Groot onderhoud Buiksloterdijk-Bongerdbrug;
 • Groot onderhoud Bep van Klaverenboulevard;
 • Groot onderhoud Dorpsweg Randsorp;
 • Groot onderhoud Buiksloterdijk;
 • Groot onderhoud Monnickendammerweg;
 • Groot onderhoud fietspad Nieuwe Purmerweg-Zuid;
 • Groot onderhoud Schepenlaan;
 • Groot onderhoud Tegenhouderstraat;
 • Groot onderhoud Melkweg.

GO amsterdamnoord 460x258px