Het riool in de wegen Grift, Grebbe, Gaastmeer en een deel van Grote Wielen is vanwege verzakking vervangen. De gemeente Uithoorn besloot gelijktijdig met de rioleringswerkzaamheden de openbare ruimte aan te pakken en opnieuw in te richten. Civilink zorgde voor de engineering en aanbesteding voor de gefaseerde uitvoering.

In het kader van integraal werken is verharding afgekoppeld op een nieuw hemelwaterriool, zijn de straten ingericht als 30 km/uur-gebied en zijn twee brugdekken vervangen. Met participatie is het plan voor de nieuwe maaiveldinrichting gemaakt. De uitvoering vond gefaseerd plaats, waarbij gestart is met de rioolvervanging en daarna is overgegaan op de herinrichting van de openbare ruimte. Twaalf bomen zijn gekapt omdat deze de ophoging van de berm niet zouden overleven. Na ophoging van de berm zijn nieuwe bomen aangeplant. De uitvoering vond plaats tussen eind 2018 en begin 2020.

Ook in Ganzendiep is de verharding ernstig verzakt en wordt het riool vervangen. Civilink maakte het ontwerp en bestek en ondersteunt de gemeente Uithoorn bij de aanbesteding. In 2020 wordt hier eerst tijdelijke verharding aangebracht en na een halfjaar wordt de definitieve verharding aangebracht.