Deze nieuwe wijk met ongeveer 260 woningen in een groene omgeving ligt aan de rand van Toolenburg.

Onze projectleider is verantwoordelijk voor het laten opstellen en aanbesteden van de bestekken voor het bouw- en woonrijp maken, het houden van toezicht op de uitvoering en de overdracht naar de afdeling beheer en onderhoud. 

In 2015 is gestart met het gefaseerd bouw- en woonrijp maken van de verschillende plots. De oplevering staat gepland in het tweede kwartaal van 2020.

nassaupark hoofddorp groen 460x318px

nassaupark hoofddorp woning 460x332px