De President is een modern en groen bedrijventerrein en ligt in de driehoek Amsterdam-Haarlem-Leiden in het midden van Haarlemmermeer aan de zuidkant van Hoofddorp op 5 kilometer van de luchthaven Schiphol.

De Calatravabrug de Luit, is de hoofdtoegang tot De President. Het park omvat in totaal circa 100 hectare grond, die in twee fasen ontwikkeld wordt door de gemeente Haarlemmermeer en de Schiphol Area Development Company (SADC), samen verenigd in de GEM De President CV.

de president hoofddorp calatrava 460x345px

Voor de toekomstige inrichting is een bestaand schetsontwerp beschikbaar op basis waarvan alle ruimtelijke procedures zijn doorlopen. Op basis hiervan vind verdere engineering en aanbesteding plaats met als doel realisatie in 2017. Belangrijke aspecten voor de toekomstige inrichting zijn, naast een technisch verantwoord ontwerp, duurzaamheidsdoelstellingen voor hergebruik materialen, inzet hernieuwbare energie en het stimuleren van diversiteit. Deze zogenaamde 'circulaire economie' doelstellingen gelden voor de te realiseren openbare ruimte, de inrichting van gebouwen en buitenruimte van de toekomstige kavels en deze aspecten zijn meegenomen in het integraal ontwerpproces.

Op basis van een globaal schetsontwerp en het Programma van Eisen (DIOR) van de gemeente verzorgt Civilink, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer (toekomstig beheerder van de nieuwe infrastructuur) in hoofdlijnen onderstaande werkzaamheden:

  • Uitwerking van het ontwerp (VO en DO) en opstellen bestek voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied;
  • Verzorgen van alle nog nader benodigde onderzoeken en adviezen voor zowel de technische als duurzaamheidsaspecten;
  • Co├Ârdinatie en afstemming met belanghebbenden en vergunningsverleners;
  • Verzorgen aanbesteding van het werk;
  • Begeleiden uitvoering van het werk.

In 2018 is gestart met het bouw- en woonrijp maken van fase 1. Begin 2019 opende het eerste bedrijf de deuren. De GEM is met diverse geïnteresseerde bedrijven in gesprek en de verwachting is dat in 2020 meer kavels worden uitgegeven. Afhankelijk van de verkoop vindt het woonrijp maken van fase 2 en 3 plaats.

Als special qua duurzaamheid wordt de John Henry Wiltonlaan voorzien van een duurzame wegconstructie. De traditionele opbouw van een zandcunet en menggranulaat wordt vervangen door een laag grondbeton. Hiermee wordt de gebiedseigen grond ter plaatse gemengd met cement, water en een additief. Hierdoor ontstaat een stevige fundering voor het bovenliggende asfalt. Afvoer van grond en aanvoer van zand en menggranulaat wordt hiermee voorkomen. Naast de reductie van CO2 uitstoot door vermindering van voertuigbewegingen wordt zo ook een besparing op grondstoffen gerealiseerd.