Onze projecten

stadspark osdorp

Stadspark Osdorp - Stadsdeel Nieuw-West

In het stadspark Osdorp worden diverse evenementen georganiseerd, waaronder tweemaal per jaar een kermis. De attracties en het opbouwen en afbreken zorgen voor een zware belastingen en aantasting van de aanwezige groenvoorzieningen. Het stadsdeel Nieuw-West heeft maatregelen getroffen om schade te voorkomen. Civilink is betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding. meer>>

broekpolder 100x100px

Woningbouwlocatie Broekpolder

De Broekpolder ligt tussen de spoorlijn Haarlem-Alkmaar en de rijksweg A9/A22 en is een van de oudste polders van Nederland. In deze polder wordt door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk een nieuwe woonwijk met circa 3.200 woningen gerealiseerd. Civilink heeft voor deze gehele wijk de civieltechnische voorbereiding en advisering gedaan en het toezicht verzorgd. meer>>

hoorneslaan 100x100px

Reconstructie Hoorneslaan Katwijk aan Zee

De Hoorneslaan is één van de hoofdentrees van Katwijk aan Zee. De inrichting is in de loop der jaren verouderd en op een aantal plaatsen sterk gewijzigd wat vooral ten koste is gegaan van de groenstructuur. Ook zijn een aantal kabels en leidingen in de straat aan vervanging toe. De gemeente heeft daarom besloten de Hoorneslaan in een aantal fasen opnieuw in te richten. meer>>

rotonde delflandplein_100x100px

Reconstructie Delflandplein in Delft

Ten zuidwesten van het centrum van Delft ligt het Delflandplein. Het Delflandplein is een druk kruispunt in de hoofdinfrastructuur van de gemeente Delft. De Papsouwselaan, Martinus Nijhofflaan, de Voorhofdreef en de secundaire Minervaweg komen op dit kruispunt bij elkaar. Op de hoofdinfrastructuur ligt tevens een trambaan en rijden lijnbussen. meer>>

ringdijk haarlemmermeer_100x100px

Herinrichting Ringdijk Haarlemmermeer

In 1839 is gestart met de droogmaking van de Haarlemmermeer. Voordat het water uit het meer gepompt kon worden, is eerst door duizenden arbeidskrachten gewerkt aan de totstandkoming van de ruim 60 kilometer lange Ringdijk en Ringvaart. Civilink heeft gewerkt aan het groot onderhoud en de duurzaam veilige inrichting van in totaal 20 kilometer van de dijk. meer>>

ceintuurbaan bussum_100x100px

Herinrichting Ceintuurbaan Bussum

De Ceintuurbaan in Bussum is met een lengte van bijna 2 kilometer één van de belangrijkste ontsluitingswegen in Bussum met een regionale functie. Civilink heeft voor de gemeente Bussum de directievoering en het toezicht voor de ingrijpende herinrichting van deze weg. meer >>