Onze projecten

voorrangspleinen zuiderzeeweg Amsterdam 100x100px

Aanleg voorrangspleinen (ontsluiting) Zuiderzeeweg Amsterdam

De gemeente Amsterdam ontwikkelt in het Oostelijk Havengebied het nieuwbouwproject ‘Sluisbuurt’. Voor een goede bereikbaarheid van de wijk zijn twee ontsluitingsroutes naar de Zuiderzeeweg nodig. Civilink stelt het Definitief Ontwerp, Uitvoeringsontwerp, bestektekeningen en RAW-bestek op. meer>>

GO amsterdamnoord 1000x100px

Groot Onderhoud diverse wegen Amsterdam-Noord

Als raamcontractpartner van de gemeente Amsterdam verzorgt Civilink Ingenieursbureau de engineering voor het onderhoud, aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur ten noorden van het IJ. meer>>

Houthavens amsterdam 100x100px

Realisatie plein op ondergrondse parkeergarage Houthaven Amsterdam

De gemeente Amsterdam transformeert het gebied 'Houthaven' van industriële bedrijfsactiviteiten naar meer creatieve bedrijvigheid in combinatie met wonen. Civilink zorgde voor de uitvoeringsbegeleiding bij aanleg van het plein op de ondergrondse parkeergarage aan de Danzingerkade. meer>>

Hyde Park 100x100

Ontwikkeling stadswijk Hyde Park Hoofddorp

De komende jaren transformeert het kantorengebied Beukenhorst-West tot een hoogstedelijk woongebied. Civilink is sinds 2017 nauw betrokken bij de realisatie van de stadswijk Hyde Park. Naast civieltechnische advisering en ontwerpen, maken we bestekken voor het bouwrijp maken, houden we toezicht op de gefaseerde uitvoering en vullen we het omgevingsmanagement in. meer>>

herinrichting middenhoven 100x100px

Herinrichting buitenruimte winkelcentrum Middenhoven Amstelveen

Winkelcentrum Middenhoven is recent gerenoveerd: entrees/passages zijn vernieuwd en de buitenzijde heeft nieuw metselwerk gekregen. Met de herinrichting van de buitenruimte wordt de renovatie bekroond. Op basis van het landschappelijk ontwerp maakte Civilink het Definitief Ontwerp, bestektekeningen en RAW-bestek. meer>>

ganzendiep grift Gaastmeer 100x100px

Herinrichting en rioolvervanging Ganzendiep en Grift e.o.

Door inklinken van de veenondergrond is de verharding en riolering in een deel van de wijk Meerwijk-Oost in Uithoorn verzakt. Civilink heeft twee bestekken opgesteld om het openbaar gebied gefaseerd weer op te hogen. meer>>

rioolgemaal nes ad amstel 100x100px

Realisatie rioolgemaal Nes aan de Amstel

Civilink begeleidt voor de gemeente Amstelveen de bouw van het nieuwe rioolgemaal in de dorpskern van Nes aan de Amstel. Naast deelname aan het ontwerpteam bestaan de werkzaamheden uit het dagelijks toezicht op civiele en bouwkundige werkzaamheden.meer>>

nassaupark hoofddorp woning 100x100px

Bouwplan Nassaupark in Hoofddorp

Het Nassaupark wordt een gevarieerde nieuwbouwwijk, omringd door water, groene plantsoenen en diverse speelplekken. Een projectleider van Civilink is verantwoordelijk voor het bouwplan in Hoofddorp. meer>>

dorpsplein zwanenburg 100x100px

Ontwerp buitenruimte Dorpsplein Zwanenburg

Het centrum van de Lidl-vestiging aan de Dennenlaan in Zwanenburg wordt opnieuw ingericht. Civilink werkt het bestaand schetsontwerp (opgesteld door bureau HOSPER) technisch verder uit en zorgt voor detaillering zodat het ontwerp gerealiseerd kan worden. meer>>

stationsgebied utrecht 100x100px

Herontwikkeling stationsgebied Utrecht

Het stationsplein vormt dé schakel tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de historische binnenstad van Utrecht. Civilink verzorgt de projectleiding voor de herinrichting van het vernieuwde stationsplein in Utrecht. meer>>

SVOL de Rietlanden 100x100px

Campus SVOL de Rietlanden Lelystad

De campus van circa 27.5000 m2 oppervlakte biedt 3.800 leerlingen van zowel VMBO, HAVO en VWO de mogelijkheid om onder één dak te studeren. Civilink verzorgt de engineering en uitvoeringsbegeleiding. meer>>

de president hoofddorp 100x100px

Bedrijventerrein De President in Hoofddorp

Civilink verzorgt voor GEM De President CV (gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Area Development Company) de engineering, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding voor de toekomstige inrichting van het bedrijventerrein De President 1.2. Een ruim en stijlvol bedrijvenpark ten zuiden van Hoofddorp, in totaal circa 100 hectare grond meer>>