De visie van Civilink op engineering is dat een doordacht ontwerp, technisch goede en volledige tekeningen en een zorgvuldig opgesteld RAW bestek de basis zijn voor een goed project.

Deze visie vertaalt zich niet alleen in de aanpak en kwaliteit van onze dienstverlening, maar ook in de wijze waarop wij communiceren met onze opdrachtgevers en projectpartners.

Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers zich bij het toetsen van onze producten weer kunnen beperken tot de hoofdlijnen en uitgangspunten. Het met een rode pen nakijken en corrigeren en het oplossen van de lastige problemen vallen daar volgens ons niet onder.

Dit kunnen wij doen door de inzet van een team van medewerkers met ruime ervaring in de civiele techniek. Door een flexibele, deskundige en pragmatische instelling willen wij een partner zijn voor onze opdrachtgevers, die proactief participeert in de voorbereiding van het project.

Civilink Ingenieursbureau is bewust geen multidisciplinair en alles omvattend adviesbureau. Juist onze focus op de kern van de voorbereiding, namelijk het maken bestek en tekeningen, waarborgt de kwaliteit en slagvaardigheid.

Daarbij doen we zelf waar we goed in zijn en het betrekken voor specialistische advieswerkzaamheden partners uit ons brede netwerk, die onder onze regie onderdelen inbrengen. Ook als een opdrachtgever voor specifieke onderdelen de voorkeur geeft aan de inzet van een eigen dienst of bureau, kunnen wij die expertise integreren in onze projectorganisatie. De coördinatie ligt van zelfsprekend in onze handen.

Onze opdrachtgever heeft één aanspreekpunt, die zorg draagt voor de afstemming met de diverse partijen. Het overleg met diverse afdelingen en disciplines of het verzamelen van de benodigde gegevens kunnen wij uit handen nemen, uiteraard met een adequate terugkoppeling naar onze opdrachtgever. Wij nemen de integrale verantwoordelijkheid voor het projectresultaat. Daarmee combineren wij de kracht en flexibiliteit van een klein bureau met de veelzijdigheid van een groot bureau.