Civilink Ingenieursbureau is actief in de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische projecten. De engineering van projecten doen we op ons kantoor in Nieuw-Vennep, van waaruit we opdrachtgevers in heel Nederland van dienst zijn. Met ervaren en kundige medewerkers die op een pragmatische wijze projecten tot een goed einde brengen.

In het verlengde van de voorbereiding verzorgen we de directievoering UAV en houden toezicht op de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten. Daarbij zetten we op detacheringsbasis individuele directievoerders en toezichthouders in voor werkzaamheden binnen een gemeentelijke dienst of leveren een compleet team van directievoerder, toezichthouders en ondersteuning voor de begeleiding van al dan niet grootschalige werken.

Ook de inzet van professionals voor invulling van benodigde capaciteit en kennis op tijdelijke basis behoort tot onze dienstverlening. Wij noemen dat projectsupport. Binnen ons eigen bureau of in ons uitgebreide netwerk zoeken we naar een passende invulling met deskundige en ervaren medewerkers waaraan we onze naam durven te verbinden.

Voor de aansturing van kleine of grootschalige projecten kunnen we het projectmanagement, de projectleiding of de coördinatie doen. Over het algemeen als onderdeel van de organisatie van de opdrachtgever op locatie, maar soms als vooruitgeschoven post voor de engineering.