DNV GL voerde de audits uit en constateerde geen enkele afwijking. Belangrijke speerpunten hercertificering: onze voortdurende aandacht voor borging en continue verbetering van de kwaliteit van geleverde diensten en producten, voldoen aan de wet- en regelgeving en onze inspanning op het gebied van milieu en duurzaamheid. De aanleg van zonnepanelen, nog striktere afvalscheiding en LED-verlichting zijn verbeteringen die passen in ons beleid om een duurzame organisatie te zijn.

Dit mooie resultaat is te danken aan het feit dat we organisatiebreed werken aan kwaliteit, het volgen van procedures, continu├»teit en groei. We zijn erg trots op dit resultaat!    ISO9001 ISO14001 DNV GL RGB