ROK Ingenieursbureau Amsterdam Windrichting Noord 259x142 
 

Met een handtekening en een handdruk bevestigde de heer Nout Verhoeven (directeur Ingenieursbureau Amsterdam) en Ron Dreef onze samenwerking. Civilink is de komende vier jaar één van de drie vaste partners voor de gemeente Amsterdam. Een resultaat waar we trots op zijn.

Met de raamovereenkomst gaat Civilink de gemeente Amsterdam voorzien van 'technische' ondersteuning in zowel de voorbereiding als uitvoeringsbegeleiding bij aanpassing en uitbreiding infrastructuur Windrichting Noord. De opdracht is gericht op groot onderhoud, reconstructiewerken, herinrichting maaiveld, bouw- en woonrijp maken, wenstracés kabels & leidingen en bodemsanering.