Civilink is één van de partijen die de raamovereenkomst na een Europese aanbesteding met selectie en inschrijvingsfase op basis van kwaliteit en prijs gegund heeft gekregen.In een bijeenkomst op het gemeentehuis van Harderwijk werd de overeenkomst namens de gemeenten ondertekend door burgemeester drs. H.J. van Schaik.De twee raamovereenkomsten betreffen de civieltechnische ingenieursdiensten en directievoering en toezicht. Civilink zet daarmee de bestaande relatie met Harderwijk voort en zal de komende jaren de meerwaarde van het bureau gaan tonen bij de overige deelnemende gemeenten.