• Herinrichting Brederodelaan 259x142px

    Civilink houdt toezicht op de herinrichting van de Brederodelaan in Bloemendaal. De Brederodelaan is een belangrijke doorgaande weg van 2,5 kilometer lang met aanliggend een begraafplaats, diverse horecagelegenheden, woonhuizen, een school, ingang park Kennemerduinen, een nieuwbouwlocatie, diverse monumenten en voetbal- en hockeyvelden. Het werk omvat de aanleg van nieuw asfalt, een rotonde, een GVK-zinker met stuwput Ø1000, een hwa-duiker Ø800 van 380 meter, twee pompputten, persleidingen, drie amfibietunnels en 500 meter paddenschermen en de vervanging van de riolering, de openbare verlichting, bomen en beplanting.

     
  • ROK Amstelveen 259x142px

    De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten aanbesteed. In totaal hebben 67 bureaus ingeschreven op deze aanbesteding. Civilink Ingenieursbureau heeft voor twee percelen (RAW en UAV-gc) de hoogste EMVI-score behaald en werkt de komende jaren als vaste adviseur voor de gemeente. Een resultaat waar we trots op zijn. In april ondertekenden Nico Altorf namens de gemeenten en Nico Zijlstra de eerste raamovereenkomst.

Na een nieuwe selectieprocedure mag Civilink ook de komende jaren de samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn op het gebied van civieltechnische voorbereiding continueren.

Onze laatste kennisbijeenkomst was bij afvalverwerker De Meerlanden. Interessante informatie over afvalstromen, omgaan met afval en de opwekking van GroenGas uit GFT-afval.

Ons kwaliteits- managementsysteem is ISO 9001:2008 gecertificeerd door DNV.